Blog

Povrch: Co to je a jak se počítá?

Povrch je geometrická veličina, která udává celkovou plochu vnějšího povrchu trojrozměrného tělesa. Povrch se často používá v matematice, fyzice, chemii a dalších vědních oborech, ...

Objem: Co to je a jak se počítá?

Objem je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství prostoru, které objekt zaujímá. Je to jedna z klíčových vlastností trojrozměrných objektů, což znamená, že pro měření objemu j...

Obsah: Co to je a jak se počítá

Obsah je základní geometrický pojem, který vyjadřuje velikost plochy, kterou daný tvar nebo objekt pokrývá. Je klíčovou vlastností ve studiu geometrie a často se používá v různých ...

Obvod: Co to je a jak se počítá

Obvod je základní geometrická vlastnost rovinných útvarů, která vyjadřuje délku hrany, obvodu nebo obvodové čáry. Tato hodnota je často potřebná v různých oblastech matematiky a ap...