Proč naše sady?

7

Máte někdy pocit, že vaši žáci umí řešit obvody a obsahy jenom v období, kdy to učíte? A že když se k učivu vrátíte, motají jeden vzorec s druhým, ale úlohu vlastně nevyřeší? Nebo že vyřeší obdélníky a čtverce, ale nepravidelné tvary jsou nad jejich síly? Že si pletou obvod a obsah, o jednotkách nemluvě? Že vlastně neví, co je objem? Že hranol změří jednou nebo dvakrát, ale všechny další úlohy vlastně řeší jenom z papírového zadání typu "Je dán hranol o straně xy, ..."? 

logo_bileUČTE JINAK - ZÁŽITKOVĚ!

Dejte dětem pečlivě připravené zadání, dobře připravenou stavebnici a nechte je, aby řešení vymodelovali sami. Půjdou skutečně k podstatě problému a vy zjistíte, že vlastně nezískávají znalosti, ale dovednosti. A co víc - že vás to nestálo hodiny příprav a obrovské množství energie. Se sadami je vhodné začít už na nižším stupni. Další sady budou následovat, zatím jsou připravené sady pro:

Obvod, Obsah, Objem, Povrch a Hranoly 

 

Naše sady jsou:

  • Kompletně připravené pro výuku5mala

Sady jsou nachystané tak, aby je učitel mohl pouze vzít a jít - žádná příprava vlastních příkladů, vymýšlení různých typů obtížnosti, propočítávání řešení. Vlastní styl využití pomůcek je možný, ale není nutný - učitel má čas kreativně se realizovat jindy a jinde.

 

7mala

  • Názorné, určené pro "počítání rukama". 

Nejde o demonstrační sady, kdy se žáci pouze dívají - tyto pomůcky jsou určené pro samostatnou, kreativní a přemýšlivou práci každého žáka. Cílem je jít skutečně k podstatě úkolů, pochopit do hloubky daný pojem ještě předtím, než žáci začnou k výpočtům používat vzorečky.

Sady nejsou pouze na hraní, žáci v nich řeší úlohy a oblasti, které jsou obsaženy v RVP pro základní školy - v tuto chvíli obvod, obsah, objem, povrch a hranoly. Další témata jsou v přípravném procesu.

 

  • Aktivizující naráz všechny typy žáků, slabší, nadané, pomalé i rychlé

O sadu se většinou dělí více žáků, ale každý žák má svou kartu se zadáním a pracuje svým tempem na svém úkolu. Kontroluje si výsledky, v případě úspěchu přejde k další kartě. Úkoly jsou seřazeny podle obtížnosti, vymyšlené tak, aby průběžně opakovaly již nabyté dovednosti, a zároveň postupně žáka navedly k řešení obtížnějších úloh. 

  • Vhodné i pro skupinovou práci  

Je možné zakoupit více sad pro celou třídu, nebo zakoupit pouze např. dvě nebo tři sady pro práci na stanovištích. Zatímco někteří žáci pracují s našimi sadami, učitel má čas se věnovat žákům na jiných stanovištích.1male

 

objem5mala

  • Zábavné, motivující

Vyzkoušeno, zvláště práce se stavebnicovými sadami žáky skutečně baví od prvního do (překvapivě i) devátého ročníku. Nadané žáky často baví vytvářet vlastní úkoly, "výzvy" pro spolužáky.