Mosty

Téma: rozvoj logiky

Pro koho: 4. - 9. třída. diferencované zadání – na levé straně stránky můžete zvolit velikost a náročnost hracího plánu.

Odkazhttps://www.puzzle-bridges.com/

Jak se hraje: Mosty jsou jedním z celé řady "japonských hlavolamů" - logických hříček s přesně danými (pořád stejnými) pravidly. Není tak populární jako sudoku, ale bývá na soutěžích v logice. Výše doporučovaná stránka je jedna z těch, které poskytují tyto hříčky zdarma. Pravidla s některými dalšími japonskými hlavolamy uvedu v dalších článcích. 

Mosty mají jednoduchá pravidla. Na hracím plánu jsou kolečka s čísly – ostrovy. Z každého ostrova mohou vést vodorovně nebo svisle mosty na další ostrovy, a to jednoduché (jedna čárka) nebo zdvojené (dvě čárky, zdvojený most se počítá za dva mosty). Číslo na ostrově udává, kolik mostů vede z daného ostrova. Mosty se nesmí křížit. 

Vaším úkolem je zakreslit všechny mosty na plánku tak, aby byly všechny ostrovy propojeny do jednoho celku. Takže pokud máte vedle sebe například dva ostrovy s jedničkami, nemůžete je propojit – už by z ostrovů nevedl další most k ostatním ostrovům, tyto dva ostrovy by byly separované (viz následující obrázek).

Technicky: Klikáte mezi ostrovy. Jedním klikem vyrobíte jednoduchý most, dalším dvojitý, třetím most smažete. Můžete také kliknout na ostrov, pokud si chcete označit, že pro daný ostrov už máte mosty vyřešené. Na mobilních zařízeních je to obdobně.

Strategie: Často funguje začít s ostrovy v rozích nebo po stranách, také je dobré všímat si velkých i malých čísel. Například čtyřka vlevo nahoře je jasná, dva posty vedou dolů i doprava. Zakreslím mosty a přeškrtnu ostrov se čtverkou. Dvojka v pravém rohu zatím jasná není, nevím, jestli budou dva mosty doleva, nebo dolů, nebo jestli bude jeden most každým směrem. Zatím nechám, vyřeší se později. Pětka nahoře není jasná, ale částečně může pomoci – do každého směru půjde minimálně jeden most. Zakreslím si je a hledám dál.

obr

Metodika: Jednou s dětmi projděte zadání, aby pochopili pravidla. Nejmenší verzi hlavolamu si promítnu na tabuli a společně pomalu luštíme, každý dobrovolník jde na tabuli udělat jeden krok a hned následuje vysvětlení, proč je ten krok správně nebo ne. Zvlášť zpočátku hodně děti vedu k tomu, že jde o logický hlavolam, takže existuje logická cesta, jak hlavolam vyluštit - je zde tolik možností, že hádání téměř nikdy nevede k cíli (bádání je hezké, ale pokud máte různorodou třídu a nechcete na tom strávit fakt hodně času, tak se vyplatí děti vést k nějaké taktice, jinak přestávají hrát, protože hádáním jim to nikdy nevyjde a tím pádem "to je blbost"). 

Když děti znají pravidla, je hodně možností, jak hlavolamy zařazovat do procesu. Například dát odkaz s QR kódem do cryptexu. Nebo si hádanky vytisknout. Je zde tlačítko, i když já si spíš ofotím více hádanek na A4 a každou hádanku očísluji (všechny vypadají stejně, tak se v tom dětem lépe orientuje). Hádanky si ukládám do složky, kterou brávám do třídy. Když jsou děti hotové s prací, mohou si vybrat. Nebo testy píšu tak, na stůl rozložím různé typy těchto hlavolamů. Pokud je žák hotový s testem, může ho odevzdat a opět si vybrat zábavku.