Materiál

 Plastové části souprav jsou vytištěné na 3D tiskárně. Tím vzniká typický vzorek - objekty jsou tisknuty po jednotlivých vrstvách. Tyto vrstvy jsou vidět např. na hranolech - čísla nejsou úplně perfektně vyhlazená, jsou na nich vidět jednotlivé vrstvy. Na funkčnost výrobku to nemá vliv, naopak - struktura reálných předmětů některým dětem i  dospělým vyhovuje více než sterilní tvary.

Všechny sady obsahují originální zadání pro konkrétní sadu. Zadání jsou většinou na barevném papíře, aby bylo jednodušší rozlišit jednotlivé karty od sebe. Nejjednodušší zadání obsahuje žlutá, nejtěžší červená (karty jsou také očíslovány). Karta výsledků má bílou barvu. Karty zadání i řešení jsou zalaminované, aby nedocházelo k poškozování během používání.

Všechny sady jsou uloženy v krabicích, jejichž tvar usnadňuje manipulaci s dílky. Každá krabice má svou barvu pro lepší orientaci. Víko se dá také využít při práci - část dílků je možné do ní přesypat, takže se skupinka k dílkům snáze dostane. Ve víku je seznam dílků - k některým sadám je dobré vědět, jaké tvary máme k dispozici. Na víku sady Obvod je nakreslené měřítko, dá se využít pro občasné měření (např. zaobleného dílku).

Jediné, s čím si autorka neumí poradit při používání, je případná ztráta malých částí. Jako obrana byl zvolen naddimenzovaný počet nezbytných dílků tak, aby byla sada funkční i při občasné ztrátě některých součástek. 

 

PLA

Většina plastových součástek jsou vyrobeny z biomasy (označované PLA), což je materiál, který je vyroben z obnovitelných zdrojů (kukuřičného, nebo bramborového škrobu) a proto není závislý na ropě a jejich příměsí. Vypadá na první pohled i dotek stejně jako běžně užívané plasty z ropy, dosahuje dokonce i stejných vlastností, od klasických plastů se však liší tím, že je možné jej biologicky degradovat, zkompostovat a přeměnit na kvalitní biomasu či humus, čímž nepředstavuje ekologickou zátěž. Materiál ztrácí své vlastnosti při 60°C - měkne a mění tvar. Takže pokud možno nepokládat pod hrnek s horkým čajem... 

 

PETG

Materiál je vylepšenou verzí materiálu, z kterého se lisují klasické nápojové "petky". Tisk z tohoto materiálu je náročnější, ale zase odpadá problém s měknutím při teplotách nad 60°C. Za běžných školních okolností to nepotřebujete, ale pokud například chcete využívat cryptex na tmavé dece na přímém slunci v červnu, nebo pokud ho chcete nechávat zavřený v nevětraném autě na přímém slunci, uvažujte o variantě PETG.

 

Sady Matematika rukama není určena pro děti do tří let – hrozí spolknutí malých částí!