Povrch

povrch1bPovrch - plochy

Matematika rukama

 

 • Vhodné pro žáky 4. - 7. tříd, pro opakování i u starších.
 • Sada určena pro 5 žáků pracujících souběžně.
 • Sada je určena vybudování představy hranolů a pojmu "povrch hranolu".
 • Kompletně nachystané pro samostatnou práci žáků, včetně zadání a řešení.
 • Každý úkol je možné vymodelovat z dílků sady. Výpočty jsou tak podpořeny vizuálním i hmatovým vjemem.

 

 • Obsahuje 228 plastových dílků, 20 oboustranných karet se zadáním (4 druhy, 26 úloh), kartu s řešením.
 • Obsahuje rovinné útvary (2 typy čtverců, 6 typů obdélníků, pravoúhlý trojúhelník) a spojky, pomocí nichž je možné z dílků sestavit hranoly nebo jejich části.
 • Sada obsahuje zalaminované karty se zadáním - pro každého žáka kompletní sadu. Žáci tak mohou pracovat vlastním tempem a nemusí na sebe čekat.
 • První karta obsahuje obrázky, podle kterých se má postavit hranol, žáci kompletují seznam plošek, které použili.
 • Druhá karta se věnuje procvičování výpočtu obsahů jednotlivých stran.
 • Třetí a čtvrtá karta obsahuje úkoly na výpočet povrchu (či dílčích obsahů jednotlivých stran) krychle a kvádrů. Úlohy postupují od jednodušších po složitější, od krychlí přes hranoly se čtvercovou podstavou až po obecné hranoly. Pro nadané jsou zde úlohy i na hranoly s podstavou pravoúhlého trojúhelníku.
 • Doporučujeme zpočátku nechat žáky modelovat hranoly bez dalších pokynů. Žáci sami přijdou na zákonitosti stejných délek stran, které spolu sousedí.

 

Vlastní zkušenost a samostatná práce napomáhá skutečnému pochopení a dlouhodobému udržení dovedností. Proto nechte děti se sadou skutečně pracovat – nedoporučujeme používat pouze jako demonstrační sadu. Je možné koupit sady pro celou třídu, nebo pořídit sady pro polovinu třídy a pracovat blokově – zatímco polovina třídy pracuje se sadou, má učitel možnost věnovat se žákům z druhé skupiny.

Další fotky, info o ceně, možnost objednání - najeďte na obrázek níže.

2 položek celkem

Cena

12701620
112701620
Mix2
Mix2
Skladem
1 270 Kč

Soubor vybraných částí z našich sad Objem a Povrch, určený pro jedno dítě. Doporučujeme začít už od prvního stupně (3. - 4. třída, podle schopností a motivace dětí), každý rok...

12
Bez n zvu 4 (1)
1 620 Kč
04
Dlouhodobé udržení dovedností
Dlouhodobé udržení dovedností
Otestováno studenty
Otestováno studenty
Stovky různých úkolů
Stovky různých úkolů
Zadání i řešení
Zadání i řešení