Obvod: Co to je a jak se počítá

Obvod je základní geometrická vlastnost rovinných útvarů, která vyjadřuje délku hrany, obvodu nebo obvodové čáry. Tato hodnota je často potřebná v různých oblastech matematiky a aplikovaných věd, včetně stavebnictví, architektury nebo mechaniky.

Co je to obvod?

Obvod je délka celého okraje dvourozměrného objektu. V matematice je obvod charakterizován jako součet délek všech stran tvaru. Je to zásadní koncept pro měření a analýzu geometrických tvarů, protože poskytuje informace o tom, kolik materiálu je potřeba k ohraničení dané oblasti.

Jak se obvod počítá?

Výpočet obvodu se liší podle tvaru geometrického objektu. Níže jsou uvedeny základní vzorce pro některé běžné tvary:

 • Čtverec: Obvod P čtverce se vypočítá jako čtyřnásobek délky jeho strany:
  P=4a kde a je délka strany čtverce.

 • Obdélník: Obvod obdélníku je dvakrát větší než součet délky a šířky:
  P=2(a+b) kde a je délka a b je šířka obdélníku.

 • Kruh: Obvod kruhu, také známý jako obvodová délka, se vypočítá jako součin průměru a hodnoty π (pí):
  P=2πr kde r je poloměr kruhu.

 • Trojúhelník: Obvod trojúhelníku je součet délek jeho tří stran:
  P=a+b+c kde a,b, a c jsou délky tří stran trojúhelníku.

Shrnutí

Obvod je jednoduchá, ale důležitá vlastnost geometrických tvarů, která udává celkovou délku obvodu tvaru. Jeho výpočet se liší v závislosti na typu tvaru a lze jej použít v mnoha praktických aplikacích.